Број становника држава и градова широм света

Главни садржај сајта population.city је историјски и статистички преглед становништва за 20.000 градова широм света. Главни подаци о становништву се заснивају на попису или предвиђеним бројевима статистичке агенције одређене земље. Становништво за неки датум се израчунава линеарном интерполацијом из два најближа датума са постојећим процењеним бројем становника. Бројеви израчунати овим путем нису цитирани из никаквих званичних извора. Информације за број становника у свету, континенту или држави се углавном заснивају на подацима УН [1], коришћени уз одобрење Уједињених нација. На овом сајту можете наћи неке забавне алате, као што је израчунавање броја становника у тренутку свог рођења. Наравно, УН или било који други обрачунати подаци не могу бити 100% тачни, али наше калкулације за тренутни број становника или за неки одређени датум, су засновани на реалним постојећим (предвиђеним) подацима и не уносимо додатне грешке у калкулацију. Молимо Вас да прочитате наше услове коришћења пре него што користите наш сајт.

Број становника: Србија · Црна Гора · Босна и Херцеговина ·

Свет · Бројач становништва:
7284225020

Свет · Број становника 1950-2030:

Број становника 1950*

Списак земаља са највећим бројем становника у 1950. г. (106 = милиона):

 • Кина: 544 ·106
 • Индија: 376 ·106
 • Сједињене Америчке Државе (САД): 158 ·106
 • Русија: 103 ·106
 • Јапан: 82 ·106
 • Немачка: 70 ·106
 • Индонезија: 70 ·106
 • Бразил: 54 ·106
 • Уједињено Краљевство: 51 ·106
 • Италија: 47 ·106

Број становника 2015*

Листа земаља са највећим становништвом у новембру 2015 (106 = милиона):

Број становника 2050*

Листа земаља са процењеним највећим бројем становника у 2050. години (106 = милиона):

 • Индија: 1705 ·106
 • Кина: 1348 ·106
 • Нигерија: 399 ·106
 • Сједињене Америчке Државе (САД): 389 ·106
 • Индонезија: 322 ·106
 • Пакистан: 310 ·106
 • Бразил: 238 ·106
 • Бангладеш: 202 ·106
 • Демократска Република Конго: 195 ·106
 • Етиопија: 188 ·106

* процена.
[1] Уједињене нације, Сектор за економске и социјалне послове, Одељење за популацију (2015). Светско Становништво Проспект: 2015 Ревизија. Подаци су процене и пројекције према варијантом средње плодности. Подаци коришћени уз одобрење Уједињених нација. Преузето: 2015-11-30 [Link]